Company Logo
Witaj w serwisie internetowym Hali Sportowo-Środowiskowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wynajmu obiektu oraz terminarzem odbywających się wydarzeń sportowych i środowiskowych


Zasady i regulamin - sezon 2018/2019

 

Zasady i regulamin Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej GZK - GOSiR Włoszakowice 2018/2019

 

     1.Organizator rozgrywek

 

Organizatorem rozgrywek „Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej GZK i GOSiR Włoszakowice” jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.

Zadaniem organizatora jest:

 

 • nadzorowanie przebiegu rozgrywek i jego zgodności z niniejszym regulaminem,
 • opracowanie terminarzu rozgrywek,
 •  rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny,
 •  dokonywanie obsady sędziowskiej,
 •  prowadzenie ewidencji zawodników,
 •  zatwierdzanie zespołów i zawodników do rozgrywek,
 • prowadzenie statystyki rozgrywek,
 •  sprawdzanie uprawnień zawodników do gry

 

     2.Cel rozgrywek

 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Gminie Włoszakowice oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej GZK - GOSiR Włoszakowice

 

3  3.Miejsce rozgrywek i terminarz

Mecze ligowe będą rozgrywane na Hali sportowo – środowiskowej we Włoszakowicach,ul. Myśliwska 1a,64 -140 Włoszakowice.

 Spotkania ligowe rozgrywane będą w niedzielę w godzinach 10.00 – 14.00

 Rozgrywki będą prowadzone z godnie z terminarzem znajdującym się na stronie www.sport.wloszakowice.pl

 System rozgrywek ligi oraz grafik rozgrywek opublikowane zostaną po zamknięciu listy drużyn.

 

4  4.Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

Do rozgrywek „Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej GZK Włoszakowice” zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią        w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak:

 

 • Deklaracja uczestnika
 • Oświadczenie o niepełnoletności
 • Oświadczenie o odpowiedzialności
 • Ubezpieczenie drużyny

oraz wniesienia opłaty startowej wysokości ustalonej przez Organizatora.

Kapitanowie podpisując kartę potwierdzają tym samym, że osoby wymienione na liście zgłoszeniowej występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec Organizatorów ligi w przypadku zaistniałych kontuzji lub szkód materialnych oraz potwierdzają znajomość przez wszystkich zawodników niniejszego regulaminu i zgadzają się na przestrzeganie wszystkich punktów w nim zawartych.


Organizator ma prawo nie przyjąć do rozgrywek drużyny, która w poprzednim sezonie oddała trzy mecze walkowerem lub swoim zachowaniem utrudniała prowadzenie rozgrywek. Organizator nie przyjmie również drużyn posiadających zaległości w stosunku do Organizatora przed ich uregulowaniem jak również zawodników, którzy w poprzednim sezonie utrudniali swoim postępowaniem prowadzenie rozgrywek.


Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów jest przedłożenie listy zawodników oraz uregulowaniu należności finansowych w wysokości 1 200,00 zł do dnia 30 listopada 2018 roku.


W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek zwrot wniesionych kosztów organizacyjnych (wpisowego) - nie przysługuje.


Stawka "wpisowego" przeznaczona jest na: pokrycie kosztów utrzymania obiektu, opłatę sędziów, opieki medycznej, sprzętu sportowego(piłki, kamizelki itp.) oraz nagród i pucharów przyznanych po zakończeniu Ligi


5  5.Zgłaszanie zawodników do gry

 Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników.


 W rozgrywkach „Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej GZK Włoszakowice” mogą uczestniczyć zawodnicy:

 

 • którzy ukończyli 16 rok życia (zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców na udział w rozgrywkach wg wzoru druku organizatora)
 • którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II, III ligi seniorów oraz Ekstraklasy i I ligi futsalu, których organizatorem był PZPN, Ekstraklasa, inny Związek

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z grą zawodników w rozgrywkach OZPN i PZPN zespół występujący w „Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej GZK Włoszakowice” jest zobowiązany przedstawić dokumenty stwierdzające o nie uczestniczeniu zawodników w rozgrywkach pod auspicjami Ekstraklasy, I, II, III, ligi seniorów oraz Ekstraklasy i I ligi futsalu. Dokumentem decydującym jest wpis zawodnika do protokołu meczowego.

 

Każda z drużyn może mieć w składzie maksymalnie sześciu zawodników czynnie uprawiających piłkę nożną od IV ligi do klasy OKRĘGOWEJ,  przy czym na boisku podczas meczu może znajdować się jednocześnie tylko dwóch w/w zawodników. W przypadku przebywania na boisku ( do 1 min ) więcej niż dwóch w/w zawodników drużyna zostanie ukarana walkowerem. Zawodnicy drużyn  okręgowej i A klasowych  są traktowani jako "zawodnicy niezrzeszeni".

Niewykorzystane miejsca z 12 -osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami, będzie można uzupełnić podczas trwania rozgrywek.


W trakcie całego sezonu nie ma możliwości zmiany zawodnika. Jedyny wyjątek stanowi kontuzja zawodnika podczas trwania sezonu. Zawodnik, który zostaje zmieniony z powodu kontuzji nie będzie miał możliwości powrotu do gry w terminie późniejszym.


Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem).


Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Ligi ubezpieczają zawodników lub całą drużynę na własny koszt. Organizator nie ubezpiecza drużyn i ich zawodników.


Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny potwierdzonej przez Organizatora.


Zmiana przynależności klubowej zawodnika nie jest możliwa przez cały sezon.

 

Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty można składać do końca spotkania  u sędziego prowadzącego zawody. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.


6  6.Przepisy i zasady gry

W grze bierze udział 4 zawodników w polu plus bramkarz na ławce rezerwowych przebywają pozostali zawodnicy drużyny w strojach sportowych.


Gra toczy się na boisku w hali sportowej o wymiarach 40m x 20m i  bramkach  o  wymiarach 3m x 2m.


Czas trwania gry : 2 x 15 min. ze zmianą stron( bez przerwy) czas ten może zostać wydłużony w przypadku wykonywania rzutu karnego lub przerwania gry przez sędziego.


Piłka pozostaje poza grą w momencie , kiedy znajduje się całym swoim obwodem poza obszarem gry  lub kiedy uderzy w sufit , to sędzia przerywa grę.


Przy rzucie z autu rożnym lub wolnym , odległość od piłki zawodników drużyny przeciwnej powinna wynosić minimum 3m.


Rzut z autu odbywa się z ziemi ,piłka musi być nieruchomo i  zagrana nogą zza linii bocznej. Bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostanie uznana.


Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z pola karnego w dowolne miejsce na boisku, jednak nie może zdobyć bramki przy wznowieniu gry ręką.


Po podaniu piłki do własnego bramkarza , nie może on przejąć jej ręką ( za wyjątkiem podania głową, klatką piersiową , brzuchem ).


Zmiany zawodników odbywają się w systemie hokejowym w strefie zmian (przy linii środkowej boiska),przy czym  najpierw zawodnik opuszcza plac gry, a następnie wchodzi zmiennik.


W razie dokonania zmiany poza strefą zmian zawodnik może zostać ukarany przez sędziego żółtą kartką.


Przepisy o „spalonym” nie obowiązują.


Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie się ,sędzia może ukarać zawodnika żółtą kartką (dwu-minutowe wykluczenie z gry)  a nawet  czerwoną kartką (odsunięciem od całego meczu ).


Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za:

 

 • umyślne kopnięcie , usiłowanie lub uderzenie przeciwnika,
 • zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu,
 • użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub zawodników,
 • wyrażanie gestem lub słowem niezadowolenie z decyzji sędziego,
 • popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna jako  wybitnie niesportowe zachowanie,
 •  w razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika znajdującego się na ławcerezerwowych,  obowiązują kartki jak powyżej z tym że boisko musi opuścić dowolny zawodnikznajdujący się aktualnie w grze.
 • do interpretacji zachowania uprawniony jest wyłącznie sędzia

 

Jeżeli żółtą kartką ukarany zostaje bramkarz drużyny,  z boiska może zejść w jego zastępstwie inny zawodnik , sytuacja ta nie dotyczy kartki czerwonej.


Drugie dwuminutowe wykluczenie (żółta kartka) skutkuje otrzymaniem kartki czerwonej i eliminuje zawodnika z gry do końca meczu 


Drużyna w której zawodnik otrzymał żółtą kartkę gra w osłabieniu przez dwie minuty. Jednak w momencie utraty bramki drużyna może uzupełnić skład o wykluczonego zawodnika.


Obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania przeciwnika posiadającego piłkę wślizgiem. Każde takie przewinienie karane będzie rzutem wolnym bezpośrednim, a szczególnych przypadkach wykluczeniem z gry.


Rzut sędziowski jest jednym ze sposobów wznowienia gry po krótkiej przerwie, która została zarządzona przez sędziego, sędzia opuszcza piłkę w miejscu w którym się ona znajdowała w momencie przerwania gry. Jeżeli            w momencie przerwania gry piłka znajdowała się w polu karnym , to rzut sędziowski odbywa się z linii pola karnego  w miejscu znajdującym się najbliżej miejsca przerwania gry. Piłka znajduje się w grze w momencie dotknięcia ziemi.


Mecz wygrywa drużyna , która strzeli więcej bramek niż przeciwnicy, gra toczy się w systemie ligowym naliczania punktów : zwycięstwo - 3 pkt. , remis – 1 pkt. przegrana – 0 pkt.


W przypadku walkoweru uznaje się wynik  0 – 5


W celu wyłonienia zwycięzcy ligi ( w przypadku takiej samej ilości pkt.), dopuszcza się możliwość rozegrania dodatkowego meczu pomiędzy tymi drużynami, a w przypadku zakończenia meczu remisem istnieje możliwość rozegrania dogrywki 2 x po 5min, jeśli mimo dogrywki rezultat nie został rozstrzygnięty ,to wyłonienie zwycięzcy może nastąpić poprzez rzuty karne w tym celu zespoły wyznaczają po 5 zawodników którzy będą wykonywały na zmianę rzuty karne. Wygrywa drużyna , która po 5 seriach będzie miała więcej strzelonych bramek. Jeśli nadal ilość strzelonych bramek będzie identyczna , to drużyny strzelają na zmianę rzuty karne do momentu osiągnięcia przez którąś z drużyn przewagi jednej bramki.


Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów.


Drużyny zobowiązane są do przestrzegania porządku, dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa przed w trakcie i po zawodach.


Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom organizatora.

 

1      7.Odpowiedzialność

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie


Uczestnicy podpisując deklarację udziału w „Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej GZK Włoszakowice” potwierdzają, że są ubezpieczeni (NNW), biorą w niej udział na własną odpowiedzialność , nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.


Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż).


Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków, kontuzji oraz skutków wypadków w czasie gry każdego z zawodników.


Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego. Kosztami ewentualnych napraw obciążona zostanie drużyna na podstawie kosztorysu lub faktur za zniszczone mienie.


Każda drużyna po wejściu do szatni w przypadku zauważenia nieprawidłowości ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Organizatora.

 

    8.Protesty

Kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu, gry zawodników nieuprawnionych.


Protesty przyjmowane będą przy stoliku sędziowskim w obecności organizatora i sędziego po zakończeniu meczu.

 

    9.Rola Kapitana

Przed każdym spotkaniem kapitan drużyny CZYTELNIE wypełnia protokół meczowy. Protokół po meczu musi być czytelnie podpisany przez kapitanów obydwu drużyn i sędziego prowadzącego dane spotkanie. Protokół można uzupełnić w przerwie meczu o zawodników, którzy podczas trwania pierwszej połowy meczu „dołączyli” do drużyny. Po zakończeniu meczu zabrania się dokonywania korekt w protokole.


Protokoły sporządza się w celu wyjaśnienia ewentualnie zaistniałych sporów, co do legalności grających w danym meczu zawodników. Dlatego też kapitan wypełniający protokół ma obowiązek umieszczenia w nim prawidłowych       i prawdziwych danych osób biorących udział w danym spotkaniu. Jakikolwiek błąd może zadecydować o ukaraniu drużyny walkowerem. Protokoły będą przechowywane przez Organizatora do zakończenia rozgrywek.


Kapitan jest odpowiedzialny za klucz jaki drużyna dostaje do szatni, dba o dobro drużyny i odpowiada za nią.

 

Odmowa podpisania protokołu przez kapitana wiąże się z możliwością otrzymania walkowera przez jego drużynę.

 

    10.Nagrody

Za zdobycie pierwszego miejsca w lidze drużyna otrzymuje: puchar, dyplom i nagrody rzeczowe w kwocie  1 500,00 zł


Za zdobycie od 2 do 3 miejsca w lidze drużyny otrzymują: puchary i dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Organizator prowadzi klasyfikację na „Najlepszego strzelca”, a zostaje nim zawodnik, który zdobędzie najwięcej bramek w rozgrywkach.


Prowadzona jest również klasyfikacja „Fair play”. Tą nagrodę otrzyma zespół, który zostanie wyłoniony przez organizatora.

 

    11.Postanowienia końcowe

Zawodnicy, kibice oraz osoby postronne zakłócające porządek na terenie boiska mogą zostać wezwane do jego opuszczenia.


Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Organizatora w każdym czasie po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie uczestników rozgrywek.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna interpretacja należy do Organizatora ligi.


Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała itp.


Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.


Dopuszczalnym obuwiem zawodników podczas rozgrywek są buty halowe płaska jasna podeszwa!


Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie obowiązuje całkowity publiczny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

 

Organizator

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

 

Kontakt:

Krzysztof Kaczmarek - specjalista ds. zarządzania halą sportową

Tel. 605 422778

e – mail: sport@włoszakowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribute!
Books!
Shop!

Powered by Joomla!®. Designed by: phone Joomla 1.7 template  Valid XHTML and CSS.