Company Logo
Witaj w serwisie internetowym Hali Sportowo-Środowiskowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wynajmu obiektu oraz terminarzem odbywających się wydarzeń sportowych i środowiskowych


Formularz zgłoszeniowy

 

 Formularz zgłoszeniowy do

 

Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej GZK - GOSiR Włoszakowice

 

Nazwa drużyny:_______________________________________________________________

Dane osoby kontaktowej ( kapitan drużyny):_______________________________________

Imię i nazwisko:_______________________________________________________________

Miejsce zamieszkania:__________________________________________________________

Telefon:______________________________________________________________________

Adres e-mail:__________________________________________________________________

 

  1.  Wraz z niniejszą deklaracją zostaje złożona „Lista zawodników”.
  2. Drużyna zapoznała się z Regulaminem rozgrywek Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej GZK - GOSiR Włoszakowice” i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niesportowe zachowanie, w tym używanie wulgarnych słów pod adresem sędziego, drużyny przeciwnej, Organizatorów czy kibiców, może zostać ukarane walkowerem, zaś nagminność takiego zachowania powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu wpłaty z tytułu udziału w rozgrywkach.
  3. Drużyna zobowiązana jest wpłacić kwotę 1 200,00 złotych tytułem opłaty za udział i organizację  rozgrywek, w terminie podanym w regulaminie. Kwota ta nie podlega zwrotowi w razie nie przystąpienia do rozgrywek zespołu z przyczyn niezależnych od Organizatora ligi. Do uiszczenia wymienionej kwoty zobowiązany jest kapitan drużyny wpisany w formularzu
  4. Zawodnicy wchodzący w skład drużyny ponoszą odpowiedzialność za udowodnione szkody i zniszczenia wyrządzone swoim działaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z urządzeń i wyposażenia zarówno w szatniach jak i na boisku.
  5. Biorący udział w rozgrywkach  zawodnicy oświadczają, że objęci są ubezpieczeniem NNW.
  6. Organizator zapewnia szatnię, dostęp do łazienek.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną odzież, obuwie i inne przedmioty pozostawione w udostępnionych szatniach lub na obiekcie.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
  10. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w obiekcie sportowym w którym rozgrywane będą rozgrywki ligowe jest zakazane! Nieprzestrzeganie tego punktu, grozi walkowerem lub niedopuszczeniem drużyny do meczu!

 

Kapitan zespołu zobowiązany jest do dopilnowania, aby zawodnicy danej drużyny zapoznali się z obowiązującym Regulaminem i zgodnie go przestrzegali.

 

LISTA ZAWODNIKÓW

 

Lp.

Imię i nazwisko

Pesel

Przynależność klubowa*

Podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

         
         

* Jeśli zawodnik nigdzie nie gra, proszę napisać niezrzeszony.

 

 

 

…………………………………………………………......

Podpis kapitana drużyny

 

 

 

 

 

 Contribute!
Books!
Shop!

Powered by Joomla!®. Designed by: phone Joomla 1.7 template  Valid XHTML and CSS.