Company Logo
Witaj w serwisie internetowym Hali Sportowo-Środowiskowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wynajmu obiektu oraz terminarzem odbywających się wydarzeń sportowych i środowiskowych


Historia powstania hali sportowo - środowiskowej we Włoszakowicach

 

Hala sportowo – środowiskowa we Włoszakowicach

Trzynaście lat mieszkańcy gminy Włoszakowice oczekiwali na nową halę przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, przy czym zamiar jej wybudowania był jeszcze starszy. Jak to w życiu bywa, były wzloty i upadki, by ostatecznie w roku 2012 pełnowymiarowy i spełniający wszystkie wyśrubowane normy obiekt ujrzał światło dzienne i został udostępniony mieszkańcom.

Pierwsze przymiarki do budowy hali sportowo – środowiskowej rozpoczęto pod koniec roku 1999. Uwieńczeniem tych przygotowań było złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w marcu 2000 roku ze środków Totalizatora Sportowego. Koszt projektu określono na 2,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania miała wynieść 800 tysięcy zł.

W niespełna 3 miesiące po złożeniu wniosku nadeszła dobra wiadomość z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, informująca o przyznanej dotacji na lata 2002-2003. Niestety, uszczuplenie dochodów budżetu gminnego oraz wzrost wartości kosztorysowej inwestycji aż do 4 mln zł przekreśliły możliwość rozpoczęcia budowy hali w pierwotnym terminie i odsunęły w czasie realizację projektu.

Kolejną próbę realizacji budowy hali przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach podjęto w 2003 roku. Jednak i tym razem nie udało się doprowadzić do symbolicznego „wbicia” łopaty i rozpoczęcia budowy. Okazało się bowiem, że czas realizacji inwestycji nie może być wydłużony o więcej niż 2 lata od ostatniego dnia roku, w którym powinna skończyć się inwestycja. W związku z powyższą sytuacją oraz niewystarczającymi środkami w budżecie gminy odstąpiono od realizacji.

Ostatnią szansą na realizację budowy było przesunięcie inwestycji z lat 2000-2003 na lata 2004-2006. Jednakże i tym razem hala pozostała na kartach projektu, gdyż budżet gminy wciąż nie był gotowy na udźwignięcie takiego ciężaru.

Niewystarczająca ilość wolnych środków na budowę hali skłoniła władze gminy do wystąpienia z wnioskiem o kolejną dotację. Tym razem rozpoczęto starania o środki pochodzące z Unii Europejskiej, tzw. środki przedakcesyjne ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kilkuset stronnicowy wniosek zostaje bardzo wysoko oceniony przez ekspertów, zdobywając ponad 92% wszystkich możliwych punktów. Budowa hali jest już na wyciągnięcie ręki, niemalże pewna.

I gdy już wydawało się, że nic nie jest w stanie zakłócić realizacji inwestycji, z niewyjaśnionych przyczyn finansowanie inwestycji zostaje wstrzymane z informacją, iż Regionalny Komitet Sterujący i zarząd województwa, na czele ze Stefanem Mikołajczakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego, nie wybrali naszego obiektu. Jest koniec października 2004 roku i właśnie rozpoczyna się wielomiesięczna walka o zmianę decyzji o finansowaniu, a wraz z nią kampania mająca na celu wyjaśnienie przyczyn nagłego odrzucenia wniosku.

Trudno opisać, co działo się po ogłoszeniu negatywnej decyzji. Okazało się bowiem, że nie tylko gmina Włoszakowice została w taki niewyjaśniony sposób pozbawiona dotacji. Smaczku całej sprawie dodały jeszcze informacje, iż niektóre gminy i instytucje, które miały swoich przedstawicieli w Komitecie wyznaczającym projekty do dofinansowania, otrzymały dotacje na dwa projekty, pomimo dżentelmeńskiej umowy o finansowaniu tylko jednego projektu w każdej gminie.

Pisaliśmy odwołania i skargi, do wojewody, do ministrów, a nawet do samego Prezesa Rady Ministrów. Udało się – ministerstwo rozwoju regionalnego przeprowadziło kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i w wyniku kontroli nakazało Komitetowi powtórzyć procedurę z uwzględnieniem ocen ekspertów. Zgodnie z decyzją ministerstwa, pod koniec kwietnia 2005 roku, dokonano ponownej oceny wniosków przez Komitet, którego skład w 70% był tożsamy z pierwszym składem (łącznie ze wzbudzającymi wiele kontrowersji marszałkiem Mikołajczakiem i wojewodą Nowakowskim). Jak nietrudno się domyślić, środki przyznano tym samym projektom, co przy pierwszym podziale. Zresztą taki podział mocno sugerował nawet ówczesny wicemarszałek Kościelak w trakcie spotkania Regionalnego Komitetu Sterującego.

I tym razem gmina Włoszakowice nie otrzymała dofinansowania na projekt hali. I ponownie trzeba było protestować, odwoływać się i pisać skargi, zwłaszcza z uwagi na brak spójnego systemu oceny i niejawne kryteria wyboru wniosków, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. Skandali w związku z tym konkursem było dość – wybuchła medialna burza, która niemalże pozbawiła marszałka wraz z całym zarządem stanowisk. Stanisław Waligóra, wójt gminy Włoszakowice, wystosował list otwarty do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z całej Wielkopolski oraz posłów z Wielkopolski, a także mediów regionalnych, w którym przedstawione zostały zarzuty i nieścisłości w przeprowadzonej ocenie wniosków i w którym także przypomniano, że wójt gminy Włoszakowice już po pierwszym rozstrzygnięciu wskazywał na niekompetencje i brak profesjonalizmu osób pracujących w Komitecie.

Bardzo szeroko na temat konkursu i jego rozstrzygnięcia pisała lokalna „Gazeta Wyborcza” (Poznań) w wydaniach pomiędzy 18 a 27 kwietnia 2005 roku. Całą sprawę opisało także leszczyńskie „ABC”. Stanisław Waligóra wziął także udział w dwóch debatach telewizyjnych: jednej z udziałem dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Jankowiaka, drugiej z udziałem wicemarszałka Kościelnego. Afera odbiła się szerokim echem, zwłaszcza w ministerstwie, które wraz z Najwyższą Izbą Kontroli przeprowadziło kontrole we wszystkich urzędach marszałkowskich w Polsce. W Wielkopolsce niesmak jednak pozostał, i to  pomimo tego, że marszałka wraz z zarządem odwołano z funkcji jesienią 2005 roku, jak podano,  z powodu „innych przyczyn”.

Protesty i akcje medialne, niestety, nie przyniosły pożądanego skutku, podobnie skargi na tryb przyznawania dofinansowania projektom. Nie było zmiany decyzji na pozytywną. I tak po raz kolejny budowa hali sportowej przesunięta została w czasie. Jednakże nie oznaczało to całkowitego zarzucenia zamiaru budowy. Już w 2007 roku rozpoczęto kolejne działanie, przygotowujące bazę wyjściową do wniosku o dofinansowanie budowy hali w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koncepcja wybudowanego obiektu to wynik prac zespołu w składzie: Stanisław Waligóra – wójt gminy Włoszakowice, Ireneusz Rogacki – ówczesny dyrektor włoszakowickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Edwin Woźniak – ówczesny prezes zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. i Rafał Jagodzik – pracownik zakładu komunalnego, który przygotował założenia, jakie powinien spełniać projekt nowoczesnej wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej, w tym między innymi nowatorskie rozwiązania dotyczące ogrzewania, wentylacji, odpowiedniej ilości zespołów szatniowo – sanitarnych, wymiarów boiska, rodzaju podłogi sportowej czy funkcjonalności pomieszczeń technicznych. Nie bez znaczenia pozostały głosy środowisk sportowych z terenu gminy, które najlepiej wiedzą, jaka powinna być „najlepsza” hala.

Projekt wykonało krakowskie biuro MP Project Mirosław Pacek. Adaptację projektu do warunków lokalnych powierzono poznańskiej firmie HYDRO-CALOR Stanisław Antkowiak.

Kolejnym etapem przygotowań do budowy hali sportowo-środowiskowej było opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet V, Działanie 5.2, Schemat I). Wniosek zgłoszony przez gminę Włoszakowice otrzymał ocenę pozytywną, jednakże umieszczono naszą inwestycję na liście rezerwowej. Były rozmowy, niekiedy bardzo trudne; były protesty i odwołania. I znowu jak gdyby wszystko sprzysięgło się przeciwko powstaniu hali sportowej we Włoszakowicach – ponownie nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków unijnych.

Nie darowalibyśmy sobie jednak, gdyby tak dopracowany projekt przepadł w archiwum. Na podstawie decyzji Stanisława Waligóry, wójta gminy Włoszakowice, inwestycja została wpisana do projektu budżetu gminy, a w końcu roku na sesji zadanie to zaakceptowała Rada Gminy. Kwota na budowę obiektu pojawiła się w budżecie gminy na lata 2010 – 2012. Władze gminy postanowiły sfinansować budowę sali ze środków własnych gminy.

Przełom roku 2009 i 2010 to gorączkowy czas aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przygotowania dokumentacji przetargowej. Przetarg na wykonanie robót budowlanych ogłoszono 3 marca 2010 roku, a otwarcie ofert nastąpiło 1 kwietnia 2010 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny i weryfikacji ofert w dniu 20 kwietnia 2010 roku podpisano umowę pomiędzy gminą Włoszakowice i Zakładem Remontowo – Produkcyjnym Budownictwa Popławski z siedzibą w Poznaniu.

Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 28 kwietnia 2010 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w obecności władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzorujących budowę. Prace przy budowie sali rozpoczęły się 5 maja 2010 roku. Dokładnie tydzień później, 12 maja 2010 roku, wykonawca zgłosił inwestorowi i inspektorowi nadzoru niezgodność warunków gruntowo-wodnych z przedstawionymi w raporcie, przygotowanym przed rozpoczęciem prac budowlanych przez firmę Technowiert. Jak ustalono, ta firma w tym momencie już nie istniała, a jej właściciel zmarł. Podłoże okazało się zbyt niestabilne, aby można było na nim budować duży obiekt, jakim jest hala sportowa. Zaistniała sytuacja zmusiła inwestora do szybkiej reakcji, co związane było z koniecznością przeprowadzenia ponownych badań gruntowych. Stanisław Waligóra, wójt gminy Włoszakowice, zlecił dodatkowe badania, które wykonano do 19 maja 2010 roku. Jeszcze w tym samym dniu przedstawiono raport, który zalecał wymianę słabonośnego gruntu torfowego na zagęszczony piasek. Tak też uczyniono, niemniej jednak źle przeprowadzone przez pierwszą firmę badania gruntowe zaowocowały zakłóceniem harmonogramu prac przy budowie. Drugim, nie planowanym zakłóceniem harmonogramu, była przerwa spowodowana wypadkiem drogowym, jakiemu uległa brygada budowlana.

Zarządzeniem nr 69/2010 z dnia 4 października 2010 roku wójt gminy powołał zespół do nadzorowania i prowadzenia inwestycji gminnej pn: „Budowa sali sportowej we Włoszakowicach”. Skład zespołu stanowili: Rafał Jagodzik – przewodniczący zespołu oraz, jako członkowie zwyczajni, Regina Grycz, Maria Rolka, Bogusław Olejnik, Robert Kasperczak, Karolina Nowak, Monika Biernacik i Roman Hałupka. Inspektorami nadzoru budowy byli: w branży konstrukcyjno – budowlanej – Piotr Zalisz, w branży sanitarnej – Stanisław Antkowiak, w branży elektrycznej – Edwin Woźniak.

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod salę nastąpiło 17 września 2010 roku w obecności wielu znamienitych gości. Podpisy na akcie złożyli: Stanisław Waligóra – wójt gminy Włoszakowice, Damian Kenkel – współwłaściciel firmy Werner Kenkel Sp. z o.o., Halina Florek – przewodnicząca Rady Powiatu Leszczyńskiego, Irena Przezbór – przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice, Stefan Lis, Krzysztof Poprawski, Hanna Michalska, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Paweł Marcinek, Leszek Jagodzik, Andrzej Czajka – radni Rady Gminy Włoszakowice, Monika Klemenska – sekretarz gminy, Rafał Jagodzik – prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Jan Popławski – główny wykonawca, Ryszard Łopusiewicz – nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice, Tadeusz Górny – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Podpis na akcie erekcyjnym złożyła także Maria Rolka – skarbnik gminy. Podpisany akt erekcyjny został wmurowany pod salę przez Stanisława Waligórę, Damiana Kenkla, Halinę Florek, Ryszarda Łopusiewicza, Tadeusza Górnego  i Jana Popławskiego. Akt poświęcił włoszakowicki proboszcz ksiądz Andrzej Szulc.

Niezwykle istotna była rola Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. przy budowie hali sportowej. Pracownicy GZK sprawowali nadzór inwestycyjny z ramienia gminy nad realizacją inwestycji. Zajęli się także wszystkimi sprawami formalnymi związanymi z prowadzoną budową oraz sporządzali dokumentację fotograficzną z postępów pracy. Pracownicy dbali także o najwyższą jakość wykończenia budowy oraz o to, żeby budynek hali spełniał wszystkie wygórowane normy ochrony środowiska naturalnego.

Spełnienie tych norm środowiskowych było jednym z warunków uzyskania dotacji, a możliwość taka podczas budowy pojawiła się w postaci otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z wnioskiem tym gmina wystąpiła 17 sierpnia 2011 roku. Wniosek, złożony poprzez marszałka województwa wielkopolskiego do ministra sportu i turystyki, o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeszedł pozytywnie weryfikację i gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych. Decyzja w tej sprawie podjęta została 7 października, a już 24 października 2011 roku podpisano stosowną umowę z ministrem sportu i turystyki. Powyższą dotację rozliczono do końca roku 2011. Do budowy hali sportowo-środowiskowej przyłączyła się także firma Werner Kenkel Sp. z o.o. z Krzycka Wielkiego, przekazując na poczet budowy 100 tys. zł.

Całkowity koszt budowy hali sportowej wyniósł 4 924 678,35 zł. Wkład własny gminy Włoszakowice w budowę hali wyniósł 3 605 166,17 zł..

Początek roku 2012 to czas zakupów dodatkowego wyposażenia użytkowego. W ramach tych wydatków zakupiono odkurzacz, szafkę na klucze, radiomagnetofon i bezprzewodowy odtwarzacz, zestaw pierwszej pomocy, artykuły sportowe oraz tablice z regulaminami. Ponadto dokonano zakupu specjalistycznej folii izolacyjnej na podłogę oraz mebli i szafek do szatni. Całkowity koszt doposażenia hali na dzień 20 lutego wyniósł 40 458,71zł.

Gmina wydzierżawiła halę sportową Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., który zgodnie ze statutem powołany jest do zarządzania obiektami sportowymi (PKD 93.11.Z). Halą zarządza powołany w drodze konkursu menedżer. Ponadto zatrudnienie na hali mają dwie sprzątaczki oraz konserwator. Użytkowanie hali odbywa się na podstawie regulaminu korzystania oraz wynajmowania wraz z cennikiem. Hala posiada własny rachunek bankowy, aby maksymalnie wykorzystać przychody własne z tytuły wynajmu w celu pokrycia kosztów jej funkcjonowania. W tygodniu do godziny 16  hala zarezerwowana jest na potrzeby szkół z terenu gminy Włoszakowice. Od godziny 16 do godziny 23 halę można wynająć komercyjnie. Podobnie wygląda wynajem komercyjny w weekendy: w soboty od 14 do 23 i w niedziele od 10 do 23.

Powstała hala jest obiektem o rzucie prostokąta o szerokości 36,16 m i długości 44,56 m, wysokość hali wynosi 11,68 m. Powierzchnia zabudowy to 1622,39 m2, powierzchnia całkowita to 2036,06 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 1869,48 m2, a kubatura 18208,709 m3. Hala posiada pełne wyposażenie w sprzęt sportowy spełniający wysokie wymagania normy DIN i posiadający znak jakości GS. Łącznik z istniejącym budynkiem szkolnym, pełniącym rolę głównego wejścia do sali, wyposażony jest w zespół pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Sala jest budynkiem niepodpiwniczonym; sala w części halowej jest parterowa, w części socjalnej – dwukondygnacyjna.

Zasadniczą część budynku stanowi hala sportowa o powierzchni 1161,08 m2, połączona z widownią. Mieszczą się w niej pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną (40 x 20 m), unihokeja, halową piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa ziemnego. Możliwy jest podział sali na 3 części, z których każda może pomieścić małe boisko do gry w koszykówkę oraz boisko do siatkówki. W celu zwiększenia komfortu korzystania z hali wykonano specjalną podłogę charakteryzującą się dobrymi parametrami poślizgu i odbicia piłki, a także amortyzacji siły uderzenia. Aby jeszcze bardziej podnieść  poziom bezpieczeństwa użytkowników hali, zastosowano ogrzewanie podłogowe z instalacją centralnego ogrzewania na gazowe kotły kondensacyjne, maksymalnie eliminując w ten sposób elementy grzewcze z wnętrza hali (grzejniki i rury).

Na parterze budynku zlokalizowane jest zaplecze socjalno – techniczne, hol wejściowy wraz z szatnią, szatnie i łazienki dla uczniów i sportowców (4 segmenty), magazyn na sprzęt sportowy, toalety dla niepełnosprawnych, kotłownia i wentylatornia. Na pierwszym piętrze znajdują się: otwarta widownia na ponad 300 miejsc siedzących, dwa zespoły sanitariatów dla widzów oraz dwa pomieszczenia sportowo – rekreacyjne (sala do aerobiku i siłownia).

Należy zaznaczyć, że budowa hali sportowo – środowiskowej zapewniła poprawę warunków kształcenia poprzez właściwe dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb społeczeństwa XXI wieku. Obecnie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach uczęszcza ponad 500 uczniów, nie tylko z Włoszakowic, ale także z sąsiednich miejscowości. Dotychczas wykorzystywana sala o wymiarach 20 x 10 m nie spełniała podstawowych wymogów do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Brak sali z pełnowymiarowym boiskiem ograniczał też atrakcyjność placówki pod względem możliwości kształcenia i organizowania różnorakich wydarzeń sportowych.

Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy Włoszakowice dotąd nie było hali sportowej spełniającej standardy nowoczesnych obiektów infrastruktury sportowej, można śmiało stwierdzić, że wybudowanie hali znacznie przybliżyło nas do tych wymagań. Nadto przystosowanie hali do potrzeb osób niepełnosprawnych zwiększa możliwość korzystania z niej przez tę grupę społeczeństwa. Oprócz uczniów ZSO Włoszakowice i pozostałych szkół z terenu gminy z hali korzystają członkowie towarzystw sportowych, zawodnicy sekcji piłkarskich lokalnych klubów sportowych, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, a także społeczność lokalna.

Hala sportowa spełnia także najwyższe wymagania z zakresu ochrony środowiska. Zastosowanie gazu jako źródła energii cieplnej, wprowadzenie odzysku ciepła poprzez rekuperatory w systemie wentylacyjnym obiektu, a także podłączenie budynku do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz selektywne gromadzenie odpadów – wszystko to sprawia, że jest to obiekt niezwykle nowoczesny i przyjazny środowisku.

 

Witold Porankiewicz

 Contribute!
Books!
Shop!

Powered by Joomla!®. Designed by: phone Joomla 1.7 template  Valid XHTML and CSS.